Meteen naar de inhoud

Vergoedingen

Vergoedingen

Om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke vergoedingen is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met je zorgverzekeraar of zorgconsulent. Je kunt hierbij aangeven dat het een consult/behandeling alternatieve geneeswijzen of coaching betreft, dat wordt uitgevoerd onder KvK nummer 84425016 met praktijknaam Sonja Luitjes – coach with spirit.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbodienst

De Arbodienst van jouw bedrijf kan in het kader van onder andere burn-out preventie een vergoeding verlenen. Hiervoor dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de Belastingdienst

Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget aanvragen bij het UWV. Je leest daarover meer op rijksoverheid.nl.

Ben je ondernemer of heb je inkomsten uit overig werk? Dan verandert er niets. Als je studiekosten zakelijke kosten zijn, kun je ze nog steeds aftrekken van je winst.

Via de zorgverzekeraar

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je eigen ziektekostenverzekeraar.

Via PGB

Mensen met een Persoonsgebonden budget kunnen in een aantal gevallen de kosten vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met de UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar, waarmee je je coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.