Meteen naar de inhoud

Begrippen en technieken

Oerlicht

Voordat de kosmos ontstond was er al licht; Oerlicht. Dit licht omvat het gehele plan van de schepping en al haar mogelijkheden. Het bevat de volmaakte blauwdruk van alle dingen in het universum.
Oerlicht verbindt je opnieuw met je blauwdruk, waardoor het zelfgenezend vermogen geappelleerd en versneld wordt. Oerlicht laat je ook tot inzichten komen, waardoor een transformatie in gang wordt gezet.
Tijdens een healing met Oerlicht werk ik samen met Opgestegen Meesters, waardoor er op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau vooruitgang, transformatie en heling wordt geboden.
Een Oerlichthealing is zo krachtig dat je slechts 10 minuten nodig hebt. Hierdoor is deze vorm van healing ideaal te combineren met coaching.

Ascentielicht

Het gebruik van Ascentielicht tijdens een healingbehandeling, vergroot de mogelijkheid om tot de ware essentie van een vraagstuk te komen.
Deze manier van healing wordt ondersteund door verschillende scheppingsstralen. Deze stralen komen voort uit het grote Oerlicht en beïnvloeden ieder een specifiek aspect van het helingsproces. Elke scheppingsstraal wordt beheerd door een Opgestegen Meester, die de werking van de straal representeert. Ook heeft iedere straal een eigen kleur en een relatie met een chakra.
Een Ascentielichthealing is dus een fijngevoelige manier van helen, toegespitst op de gestelde vraag.

Energie

Energie is een niet-stoffelijke zaak, dat in staat is het stoffelijke te beïnvloeden.

Opgestegen Meesters

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en healers. Het zijn mensen die hier op aarde of op een andere planeet hebben geleefd en hun Ascentie hebben bereikt.
Sommige Meesters kozen ervoor om niet meer fysiek terug te keren op aarde (maar wel op aarde te helpen), zij worden ‘Opgestegen’ of ‘Opgevaren’ Meesters genoemd.
Ascentie betekent ‘verlichting’. Je bent dan optimaal verbonden met jouw licht (je kern, je ziel) en leeft vanuit dat licht.
Elke Opstegen Meester heeft een specialiteit zoals helen of manifesteren. De Opgestegen Meesters hebben verschillende religieuze en culturele achtergronden.
Opgestegen Meesters zijn sterke gidsen die je helpen om de zin van je leven te begrijpen. Ze helpen je ook om moed te verzamelen als je belangrijke veranderingen in je leven wilt aanbrengen. De Opgestegen Meesters stimuleren je om opgedane inzichten om te zetten in daden.

Chakra-healing

Chakra’s zijn de energiecentra van het lichaam. Via deze energiecentra absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen.
De zeven hoofdchakra’s hebben hun plaats in het fysieke lichaam. Ze bevinden zich langs de wervelkolom, vanaf de stuit tot aan de kruin.
Bij chakra-healing wordt er gekeken of de chakra’s en bijbehorende lichaamsfuncties en emoties in balans zijn. Indien deze balans verstoord is, heeft de healing tot doel de balans te herstellen en/of blokkades te verwijderen.

Progressive Mental Alignmentmethode (PMA-methode)

De PMA-methode is een effectieve vraagtechniek die is voortgekomen uit kennis en ontdekkingen van verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze methode richt zich op het achterhalen van de oorzaak van mentale blokkades in het onderbewuste.
Middels het stellen van vragen wordt de oorzaak van het ontstaan van psychische en psychosomatische klachten en saboterende gedragspatronen zichtbaar. Wanneer de oorzaak helder is, kunnen belemmerende patronen middels nieuwe dienstbare overtuigingen omgezet worden naar gewenste patronen.

Regressietherapie

Bij regressietherapie wordt uitgegaan van (negatieve) gebeurtenissen in het verleden, die het huidige gedrag beïnvloeden en/of belemmeren. Tijdens een behandeling wordt teruggegaan naar het verleden om een bepaalde gebeurtenis op te roepen waardoor deze, simultaan met zijn werking in het heden, losgelaten kan worden.
Het teruggaan in het verleden, in dit leven of andere levens, kan bereikt worden door aanspraak te maken op het onderbewuste. Alleen binnen dit mentale stadium is het mogelijk oude ideeën, pijnen, trauma’s en gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen en te ontladen.
Het ontladen van de invloeden van deze in het verleden gevormde blokkades, is de kern van regressietherapie. Het stimuleert het huidige gedrag in (probleem)situaties in positieve zin.

Mediamieke (familie)opstellingen

Bij mediamieke familieopstellingen, ligt de nadruk op het achterhalen van de oorzaak van bepaalde overtuigingen, patronen en blokkades die voortkomen uit de opvoeding.
Tijdens de sessie stel jij jezelf en je familie op met behulp van edelstenen die je familieleden representeren. Door het op intuïtie neerleggen van de stenen verbind je je energetisch met jouw familiesysteem.
De legging werkt helend omdat er inzicht in en begrip voor bepaalde patronen en situaties ontstaat. Dit inzicht leidt ertoe dat belemmerende overtuigingen en gevoelens achtergelaten kunnen worden en onderlinge relaties in een ander perspectief komen te staan.
Het kan gebeuren dat er overleden dierbaren uit de familie naar voren komen die nog iets te zeggen hebben of iets op te lossen hebben. Deze boodschappen zijn helend voor alle betrokkenen, omdat zij de situatie in een ander licht zetten.